Fairytail, tập 57

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Fairytail, tập 57
  • Mã ISBN: 978-604-83-2256-4
  • Tác giả: Hiro Mashima
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH T.A Books Publishing . Số 429/12C Lê Văn Sỹ, P12, Q3, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Fairytail, tập 57

Về tác giả: Hiro Mashima

Tìm mua sách nếu có bán: