Fantastic Flyers 2nd edition Activity book – Delta young learners English (New edition for the revised 2018 exam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Fantastic Flyers 2nd edition Activity book – Delta young learners English (New edition for the revised 2018 exam)
  • Mã ISBN: 978-604-58-9977-9
  • Tác giả: Viv Lambert and Cheryl Pelteret
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Đào Thị Thúy Ngần
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Nhân Trí Việt – 83B Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/02/2020

Thông tin về sách: Fantastic Flyers 2nd edition Activity book – Delta young learners English (New edition for the revised 2018 exam)

Về tác giả: Viv Lambert and Cheryl Pelteret

Tìm mua sách nếu có bán: