Fibonacci Trading – Sách bán chạy nhất nước Mỹ về PTKT (TA) trong Chứng Khoán. Cách thức làm chủ lợi thế về thời gian và giá trong giao dịch (Tủ sách Đầu tư)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Fibonacci Trading – Sách bán chạy nhất nước Mỹ về PTKT (TA) trong Chứng Khoán. Cách thức làm chủ lợi thế về thời gian và giá trong giao dịch (Tủ sách Đầu tư)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6883-7
  • Tác giả: Carolyn Boroden
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Trịnh Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Happy Live – 102A-B-C đường Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. I, TP. HCM
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/02/2020

Thông tin về sách: Fibonacci Trading – Sách bán chạy nhất nước Mỹ về PTKT (TA) trong Chứng Khoán. Cách thức làm chủ lợi thế về thời gian và giá trong giao dịch (Tủ sách Đầu tư)

Về tác giả: Carolyn Boroden

Tìm mua sách nếu có bán: