Gặp được nhau rất khó, sao không trân trọng nhau

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Gặp được nhau rất khó, sao không trân trọng nhau
  • Mã ISBN: 978-604-9863-84-4
  • Tác giả: Nguyên Bảo
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty truyền thông AZ Việt Nam – Người Trẻ Việt, Số 50 đường 5, TTF 361 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Gặp được nhau rất khó, sao không trân trọng nhau

Về tác giả: Nguyên Bảo

Tìm mua sách nếu có bán: