Gash – Cậu bé vàng!! Tập 9

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Gash – Cậu bé vàng!! Tập 9
  • Mã ISBN: 978-604-2-16617-1
  • Tác giả: Makoto Raiku
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/06/2020

Thông tin về sách: Gash – Cậu bé vàng!! Tập 9

Về tác giả: Makoto Raiku

Tìm mua sách nếu có bán: