Ghép hình phát triển trí tuệ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ghép hình phát triển trí tuệ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
  • Mã ISBN: 978-604-56-6980-8
  • Tác giả: Pandabooks
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Hải Yến
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Pandabook – 19 Đông Các – Đống Đa – Hà Nội
  • Nơi in: Cty Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Ghép hình phát triển trí tuệ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Về tác giả: Pandabooks

Tìm mua sách nếu có bán: