Gia đình cầu nguyện kinh nguyện cho 30 ngày

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Gia đình cầu nguyện kinh nguyện cho 30 ngày
  • Mã ISBN: 978-604-951-475-3
  • Tác giả: Tiến sĩ WILLIAM BARCLAY
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Dịch giả
  • Nơi in: Cty TNHH TM&DV Văn hóa Liên Tường
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Gia đình cầu nguyện kinh nguyện cho 30 ngày

Về tác giả: Tiến sĩ WILLIAM BARCLAY

Tìm mua sách nếu có bán: