Giải cứu đội bóng Lợn Hoang – Câu chuyện thần kì dưới hang ngầm Tham Luang

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giải cứu đội bóng Lợn Hoang – Câu chuyện thần kì dưới hang ngầm Tham Luang
  • Mã ISBN: 978-604-2-15345-4
  • Tác giả: Truyện: The First Wild Boar/Tranh: 02 Studio
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH In&TMDV Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Giải cứu đội bóng Lợn Hoang – Câu chuyện thần kì dưới hang ngầm Tham Luang

Về tác giả: Truyện: The First Wild Boar/Tranh: 02 Studio

Tìm mua sách nếu có bán: