Giải sách bài tập Hóa học 9

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giải sách bài tập Hóa học 9
  • Mã ISBN: 978-604-84-5030-4
  • Tác giả: Nguyễn Hoàng Long (Chủ biên) và nhóm giáo viên chuyên Hóa
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thùy An
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân, 20 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP. HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn Thương mại Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Giải sách bài tập Hóa học 9

Về tác giả: Nguyễn Hoàng Long (Chủ biên) và nhóm giáo viên chuyên Hóa

Tìm mua sách nếu có bán: