Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 (tập 1 + 2)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 (tập 1 + 2)
  • Mã ISBN: 978-604-83-2656-2
  • Tác giả: Lê Nguyễn Thanh Tâm – Phạm Hoàng Ngân – Phạm Thị Mỹ Trang
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Nga
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. Địa chỉ: Số 20C, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, quận 1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Tín Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 (tập 1 + 2)

Về tác giả: Lê Nguyễn Thanh Tâm – Phạm Hoàng Ngân – Phạm Thị Mỹ Trang

Tìm mua sách nếu có bán: