Giải sách bài tập Tiếng Anh 9- Tập 1 và 2 (Biên soạn theo chương trình Sách thí điểm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giải sách bài tập Tiếng Anh 9- Tập 1 và 2 (Biên soạn theo chương trình Sách thí điểm)
  • Mã ISBN: 978-604-9928-57-4
  • Tác giả: Lê Nguyễn Thanh Tâm – Phạm Hoàng Ngân – Phạm Thị Mỹ Trang
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Hải Như
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn Dịch vụ Thương mại Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Giải sách bài tập Tiếng Anh 9- Tập 1 và 2 (Biên soạn theo chương trình Sách thí điểm)

Về tác giả: Lê Nguyễn Thanh Tâm – Phạm Hoàng Ngân – Phạm Thị Mỹ Trang

Tìm mua sách nếu có bán: