Giáng sinh đầu tiên của chuột Típ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáng sinh đầu tiên của chuột Típ
  • Mã ISBN: 978-604-2-15853-4
  • Tác giả: Tranh: Marco Campanella/Lời: Anna Casalis
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH In&DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Giáng sinh đầu tiên của chuột Típ

Về tác giả: Tranh: Marco Campanella/Lời: Anna Casalis

Tìm mua sách nếu có bán: