Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, xây đắp lý tưởng cách mạng cho học sinh trong bối cảnh hiện nay

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, xây đắp lý tưởng cách mạng cho học sinh trong bối cảnh hiện nay
  • Mã ISBN: 978-604-9870-51-4
  • Tác giả: TS.Lê Đức Hoàng
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đoàn Thị Mỵ; Tống Thị Thanh Huyền
  • Đối tác liên kết: Trung tâm Giới thiệu sách Chính trị – Pháp luật -86/29 Đường Trần Thái Tông -P. 15, Q. Tân Bình – TPHCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, xây đắp lý tưởng cách mạng cho học sinh trong bối cảnh hiện nay

Về tác giả: TS.Lê Đức Hoàng

Tìm mua sách nếu có bán: