Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái – Mọi điều bé gái cần phải biết: Tớ biết quý trọng cơ thể mình (Dạy trẻ cách nhận biết và bảo vệ các bộ phận cơ thể) – Dành cho trẻ em từ 5-12 tuổi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái – Mọi điều bé gái cần phải biết: Tớ biết quý trọng cơ thể mình (Dạy trẻ cách nhận biết và bảo vệ các bộ phận cơ thể) – Dành cho trẻ em từ 5-12 tuổi
  • Mã ISBN: 978-604-55-5982-6
  • Tác giả: Trung tâm Sáng tạo Thiếu nhi Mộc Đầu Nhân
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH TM&DV Văn hóa Đinh Tị;- Tổ 9 Sân Bay, Long Biên, Long Biên, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in savina
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/07/2020

Thông tin về sách: Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái – Mọi điều bé gái cần phải biết: Tớ biết quý trọng cơ thể mình (Dạy trẻ cách nhận biết và bảo vệ các bộ phận cơ thể) – Dành cho trẻ em từ 5-12 tuổi

Về tác giả: Trung tâm Sáng tạo Thiếu nhi Mộc Đầu Nhân

Tìm mua sách nếu có bán: