Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4- 5 tuổi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4- 5 tuổi
  • Mã ISBN: 978-604-0-17205-1
  • Tác giả: Phan Vũ Quỳnh Nga
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Bùi Thị Thanh Đào
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp bản đồ 1 – CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4- 5 tuổi

Về tác giả: Phan Vũ Quỳnh Nga

Tìm mua sách nếu có bán: