Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y
  • Mã ISBN: 978-604-60-3073-7
  • Tác giả: UBND tỉnh Điện Biên – Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên – Nguyễn Văn Tuyên (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Nông nghiệp
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Vinh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xưởng in NXB Nông Nghiệp
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y

Về tác giả: UBND tỉnh Điện Biên – Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên – Nguyễn Văn Tuyên (chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: