Giáo trình Chiến lược và chính sách môi trường

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Chiến lược và chính sách môi trường
  • Mã ISBN: 978-604-974-464-8
  • Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Thăng (Chủ biên), PGS.TS. Trần Anh Tuấn, TS. Đường Văn Hiếu, TS. Hoàng Công Tín
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Biên tập viên: Ngô Văn Cường
  • Đối tác liên kết: Đại học Huế, 03 Lê Lợi, thành phố Huế
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Thương mại in và DV Chiến Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/06/2020

Thông tin về sách: Giáo trình Chiến lược và chính sách môi trường

Về tác giả: PGS.TS. Lê Văn Thăng (Chủ biên), PGS.TS. Trần Anh Tuấn, TS. Đường Văn Hiếu, TS. Hoàng Công Tín

Tìm mua sách nếu có bán: