Giáo trình công tác tham mưu của lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (Dùng cho đào tạo sĩ quan biên phòng cấp phân đội, trình độ đại học)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình công tác tham mưu của lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (Dùng cho đào tạo sĩ quan biên phòng cấp phân đội, trình độ đại học)
  • Mã ISBN: 978-604-51-5382-6
  • Tác giả: Bộ tư lệnh – Bộ đội Biên phòng, Học viện Biên phòng
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Minh Thủy
  • Đối tác liên kết: Học viện Biên phòng, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Giáo trình công tác tham mưu của lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (Dùng cho đào tạo sĩ quan biên phòng cấp phân đội, trình độ đại học)

Về tác giả: Bộ tư lệnh – Bộ đội Biên phòng, Học viện Biên phòng

Tìm mua sách nếu có bán: