Giáo trình công tác tình báo biên phòng (Dùng cho đào tạo chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình công tác tình báo biên phòng (Dùng cho đào tạo chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố)
  • Mã ISBN: 978-604-51-5534-9
  • Tác giả: Bộ tư lệnh – Bộ đội Biên phòng, Học viện Biên phòng
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Hùng
  • Đối tác liên kết: Học viện Biên phòng, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Giáo trình công tác tình báo biên phòng (Dùng cho đào tạo chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố)

Về tác giả: Bộ tư lệnh – Bộ đội Biên phòng, Học viện Biên phòng

Tìm mua sách nếu có bán: