Giáo trình da liễu ( dành cho sinh viên y đa khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền, răng hàm mặt)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình da liễu ( dành cho sinh viên y đa khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền, răng hàm mặt)
  • Mã ISBN: 978-604-66-4099-8
  • Tác giả: Bộ môn da liễu; Chủ biên Huỳnh Văn Bá, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Dũng
  • Đối tác liên kết: Bộ môn da liễu – Trường đại học Cần Thơ; 14/14 Lý tự trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
  • Nơi in: CT TNHH NXB Y Học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/02/2020

Thông tin về sách: Giáo trình da liễu ( dành cho sinh viên y đa khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền, răng hàm mặt)

Về tác giả: Bộ môn da liễu; Chủ biên Huỳnh Văn Bá, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

Tìm mua sách nếu có bán: