Giáo trình Đại học Phương pháp nghiên cứu dược liệu Tập 1: Các phương pháp sắc ký dùng trong nghiên cứu hóa học cây thuốc

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Đại học Phương pháp nghiên cứu dược liệu Tập 1: Các phương pháp sắc ký dùng trong nghiên cứu hóa học cây thuốc
  • Mã ISBN: 978-604-974-310-8
  • Tác giả: Lê Thị Bích Hiền, Nguyễn Khánh Thùy Linh, Nguyễn Thị Hoài (Chủ biên), Trần Thị Thùy Linh, Võ Quốc Hùng
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Biên tập viên: Tôn Nữ Quỳnh Chi
  • Đối tác liên kết: Đại học Huế, 03 Lê Lợi, thành phố Huế
  • Nơi in: Cty TNHH MTV TM,In &DV Chiến Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/03/2020

Thông tin về sách: Giáo trình Đại học Phương pháp nghiên cứu dược liệu Tập 1: Các phương pháp sắc ký dùng trong nghiên cứu hóa học cây thuốc

Về tác giả: Lê Thị Bích Hiền, Nguyễn Khánh Thùy Linh, Nguyễn Thị Hoài (Chủ biên), Trần Thị Thùy Linh, Võ Quốc Hùng

Tìm mua sách nếu có bán: