Giáo trình Dân số và phát triển với quản lý

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Dân số và phát triển với quản lý
  • Mã ISBN: 978-604-946-552-9
  • Tác giả: Đồng chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Nam Phương, TS. Ngô Quỳnh An
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in và TM Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Giáo trình Dân số và phát triển với quản lý

Về tác giả: Đồng chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Nam Phương, TS. Ngô Quỳnh An

Tìm mua sách nếu có bán: