Giáo trình Dự báo kinh tế xã hội

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Dự báo kinh tế xã hội
  • Mã ISBN: 978-604-946-537-6
  • Tác giả: Chủ biên: PGS.TS. Lê Huy Đức
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty TNHH in và TM Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Giáo trình Dự báo kinh tế xã hội

Về tác giả: Chủ biên: PGS.TS. Lê Huy Đức

Tìm mua sách nếu có bán: