Giáo trình đường lối quân sự và công tác quân sự địa phương (Dùng cho đào tạo chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình đường lối quân sự và công tác quân sự địa phương (Dùng cho đào tạo chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố)
  • Mã ISBN: 978-604-51-5418-2
  • Tác giả: Bộ tư lệnh – Bộ đội Biên phòng, Học viện Biên phòng
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Đinh Văn Thiên
  • Đối tác liên kết: Học viện Biên phòng, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Giáo trình đường lối quân sự và công tác quân sự địa phương (Dùng cho đào tạo chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố)

Về tác giả: Bộ tư lệnh – Bộ đội Biên phòng, Học viện Biên phòng

Tìm mua sách nếu có bán: