GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC- DƯỢC LÂM SÀNG 1, DƯỢC LÂM SÀNG ĐẠI CƯƠNG

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC- DƯỢC LÂM SÀNG 1, DƯỢC LÂM SÀNG ĐẠI CƯƠNG
  • Mã ISBN: 978-604-66-3988-6
  • Tác giả: LIÊN BỘ MÔN DƯỢC LÝ – DƯỢC LÂM SÀNG -Chủ biên: PGS.TS.DS. Phạm Thành Suôl, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ, TS.BS. Nguyễn Minh Phương
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Từ Thành Trí Dũng
  • Đối tác liên kết: Liên bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng – Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
  • Nơi in: Cty CP TM In Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC- DƯỢC LÂM SÀNG 1, DƯỢC LÂM SÀNG ĐẠI CƯƠNG

Về tác giả: LIÊN BỘ MÔN DƯỢC LÝ – DƯỢC LÂM SÀNG -Chủ biên: PGS.TS.DS. Phạm Thành Suôl, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ, TS.BS. Nguyễn Minh Phương

Tìm mua sách nếu có bán: