Giáo trình giảng dạy đại học – Thực hành mô phỏng tiền lâm sàng phục hình răng cố định

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình giảng dạy đại học – Thực hành mô phỏng tiền lâm sàng phục hình răng cố định
  • Mã ISBN: 978-604-66-3958-9
  • Tác giả: BỘ MÔN PHỤC HÌNH RĂNG-Chủ biên: TS. Đoàn Minh Trí, ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Từ Thành Trí Dũng
  • Đối tác liên kết: Bộ môn phục hình răng, 217 Hồng Bàng, Q5, TP. HCM
  • Nơi in: CT cp in Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Giáo trình giảng dạy đại học – Thực hành mô phỏng tiền lâm sàng phục hình răng cố định

Về tác giả: BỘ MÔN PHỤC HÌNH RĂNG-Chủ biên: TS. Đoàn Minh Trí, ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tìm mua sách nếu có bán: