Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh
  • Mã ISBN: 978-604-946-605-2
  • Tác giả: GS.TS. Hoàng Đức Thân (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Số 207 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Xưởng in Trung tâm DV hỗ trợ đào tạo trường ĐHKTQD
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh

Về tác giả: GS.TS. Hoàng Đức Thân (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: