Giáo trình- Hành vi con người và môi trường xã hội

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình- Hành vi con người và môi trường xã hội
  • Mã ISBN: 978-604-9852-26-8
  • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan- TS. Trần Thu Hương
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Tống Thị Thanh Huyền; Phan Hải Như
  • Đối tác liên kết: Trung tâm Kinh doanh xuất bản và phát hành sách. 16 Hàng Chuối, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in TM và DV Nguyễn Lâm
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Giáo trình- Hành vi con người và môi trường xã hội

Về tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan- TS. Trần Thu Hương

Tìm mua sách nếu có bán: