Giáo trình “Hóa học đại cương”

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình “Hóa học đại cương”
  • Mã ISBN: 978-604-965-293-6
  • Tác giả: Ths. Võ Hồng Thái và Ths. Lê Thị Bạch, TS. Nguyễn Trọng Tuân (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
  • Biên tập viên: Trần Lê Hạnh Nguyên
  • Đối tác liên kết: Trường ĐH Cần Thơ
  • Nơi in: Xưởng in NXB ĐH Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Giáo trình “Hóa học đại cương”

Về tác giả: Ths. Võ Hồng Thái và Ths. Lê Thị Bạch, TS. Nguyễn Trọng Tuân (chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: