Giáo trình kinh tế học vi mô cơ bản

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình kinh tế học vi mô cơ bản
  • Mã ISBN: 978-604-9929-64-9
  • Tác giả: Trường Đại học Ngoại thương TS. Nguyễn Thị Tường Anh (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Thanh Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHN MTV Nhà xuất bản Văn hoá Dân tộc. Địa chỉ: 19 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, HN
  • Nơi in: XN in NXB Văn hóa Dân tộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Giáo trình kinh tế học vi mô cơ bản

Về tác giả: Trường Đại học Ngoại thương TS. Nguyễn Thị Tường Anh (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: