Giáo trình Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết các vụ án hình sự (Phần đào tạo tự chọn) (Tái bản lần thứ nhất)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết các vụ án hình sự (Phần đào tạo tự chọn) (Tái bản lần thứ nhất)
  • Mã ISBN: 978-604-81-1877-8
  • Tác giả: Học viện Tư pháp
  • Nhà xuất bản: Tư Pháp
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Huy
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH in Thanh Bình (Số 432 Đường K2 – Cầu Diễn – Nam Từ Liêm – Hà Nội).
  • Nơi in: CTy TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Giáo trình Kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong giải quyết các vụ án hình sự (Phần đào tạo tự chọn) (Tái bản lần thứ nhất)

Về tác giả: Học viện Tư pháp

Tìm mua sách nếu có bán: