Giáo trình Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính (Tái bản lần thứ hai)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính (Tái bản lần thứ hai)
  • Mã ISBN: 978-604-81-1863-1
  • Tác giả: Học viện Tư pháp
  • Nhà xuất bản: Tư Pháp
  • Biên tập viên: Trần Thị Hoàng Yến
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH in Thanh Bình (Số 432 Đường K2 – Cầu Diễn – Nam Từ Liêm – Hà Nội).
  • Nơi in: CTy TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Giáo trình Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính (Tái bản lần thứ hai)

Về tác giả: Học viện Tư pháp

Tìm mua sách nếu có bán: