Giáo trình ký sinh trùng giun sán, nấm, ngành: kỹ thuật xét nghiệm y học, trình độ: Cao đẳng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình ký sinh trùng giun sán, nấm, ngành: kỹ thuật xét nghiệm y học, trình độ: Cao đẳng
  • Mã ISBN: 978-604-66-4200-8
  • Tác giả: Bộ Lao động – thương binh và xã hội – Trường cao đẳng y tế Đặng Văn Ngữ
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Dũng
  • Đối tác liên kết: Viện sốt rét – côn trùng- ký sinh trùng trung ương; 34 Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN
  • Nơi in: Cty TNHH NXB Y Học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: Giáo trình ký sinh trùng giun sán, nấm, ngành: kỹ thuật xét nghiệm y học, trình độ: Cao đẳng

Về tác giả: Bộ Lao động – thương binh và xã hội – Trường cao đẳng y tế Đặng Văn Ngữ

Tìm mua sách nếu có bán: