Gíáo trình Luật thương mại quốc tế

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Gíáo trình Luật thương mại quốc tế
  • Mã ISBN: 978-604-72-3840-8
  • Tác giả: Trường Đại học Luật Hà Nội
  • Nhà xuất bản: Công an nhân dân
  • Biên tập viên: Đỗ Hương Cúc
  • Đối tác liên kết: Đại học Luật xin in liên kết. Địa chỉ 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Xí nghiệp in Lao động Xã hội, CN Cty TNHH MTV NXB LĐXH
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/01/2020

Thông tin về sách: Gíáo trình Luật thương mại quốc tế

Về tác giả: Trường Đại học Luật Hà Nội

Tìm mua sách nếu có bán: