Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất
  • Mã ISBN: 978-604-80-4339-1
  • Tác giả: Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng – PGS. TS. Lê Đức Chương (Chủ biên) – ThS. Phan Thảo Nguyên – ThS. Phan Thị Miên
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Sỹ; Lê Hồ Diệu Thảo
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất

Về tác giả: Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng – PGS. TS. Lê Đức Chương (Chủ biên) – ThS. Phan Thảo Nguyên – ThS. Phan Thị Miên

Tìm mua sách nếu có bán: