Giáo trình nghiệp vụ đấu giá tài sản (Tập 2 – Phần Kỹ năng) (Tái bản lần thứ nhất)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình nghiệp vụ đấu giá tài sản (Tập 2 – Phần Kỹ năng) (Tái bản lần thứ nhất)
  • Mã ISBN: 978-604-81-1868-6
  • Tác giả: Học viện Tư pháp
  • Nhà xuất bản: Tư Pháp
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Huy; Trần Thị Hoàng Yến; Nguyễn Thị Hải Yến
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH in Thanh Bình (Số 432 Đường K2 – Cầu Diễn – Nam Từ Liêm – Hà Nội).
  • Nơi in: CTy TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Giáo trình nghiệp vụ đấu giá tài sản (Tập 2 – Phần Kỹ năng) (Tái bản lần thứ nhất)

Về tác giả: Học viện Tư pháp

Tìm mua sách nếu có bán: