Giáo trình “Ngoại cơ sở tập 1” (Dành cho sinh viên Y đa khoa) – Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình “Ngoại cơ sở tập 1” (Dành cho sinh viên Y đa khoa) – Trường ĐH Y Dược Cần Thơ
  • Mã ISBN: 978-604-965-246-2
  • Tác giả: GS. TS. BS. Phạm Văn Lình, PGS. TS. BS. Phạm Văn Năng
  • Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
  • Biên tập viên: Trần Lê Hạnh Nguyên
  • Đối tác liên kết: Trường ĐH Y Dược Cần Thơ
  • Nơi in: Cty CP in Tổng hợp Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Giáo trình “Ngoại cơ sở tập 1” (Dành cho sinh viên Y đa khoa) – Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Về tác giả: GS. TS. BS. Phạm Văn Lình, PGS. TS. BS. Phạm Văn Năng

Tìm mua sách nếu có bán: