Giáo trình nhi khoa ( sau đại học)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình nhi khoa ( sau đại học)
  • Mã ISBN: 978-604-66-4280-0
  • Tác giả: Bệnh viện nhi trung ương – Trường đại học Y dược Hải Phòng – Bộ môn nhi – chủ biên: GS.TS. Lê Thanh Hải- PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sáng
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lan
  • Đối tác liên kết: Bệnh viện nhi trung ương; 18/879 Đường La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, HN
  • Nơi in: NXB Y học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/06/2020

Thông tin về sách: Giáo trình nhi khoa ( sau đại học)

Về tác giả: Bệnh viện nhi trung ương – Trường đại học Y dược Hải Phòng – Bộ môn nhi – chủ biên: GS.TS. Lê Thanh Hải- PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sáng

Tìm mua sách nếu có bán: