Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán
  • Mã ISBN: 978-604-946-557-4
  • Tác giả: Đồng chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ, PGS.TS. Trần Đăng Khâm
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Xưởng in Trung tâm DV hỗ trợ đào tạo trường ĐHKTQD
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán

Về tác giả: Đồng chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ, PGS.TS. Trần Đăng Khâm

Tìm mua sách nếu có bán: