Giáo trình Phát triển nguồn nhân lực

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Phát triển nguồn nhân lực
  • Mã ISBN: 978-604-946-654-0
  • Tác giả: Chủ biên: PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân, TS. Phạm Thị Bích Ngọc
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Số 207 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in và TM Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Giáo trình Phát triển nguồn nhân lực

Về tác giả: Chủ biên: PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân, TS. Phạm Thị Bích Ngọc

Tìm mua sách nếu có bán: