Giáo trình Quan hệ đối tác xã hội

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Quan hệ đối tác xã hội
  • Mã ISBN: 978-604-9893-04-9
  • Tác giả: Trường Đại học Công đoàn – PGS.TS. Phạm Văn Hà
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Phan Thị Ánh Tuyết
  • Đối tác liên kết: Trường ĐH Công Đoàn
  • Nơi in: Cty CP in Công Đoàn Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Giáo trình Quan hệ đối tác xã hội

Về tác giả: Trường Đại học Công đoàn – PGS.TS. Phạm Văn Hà

Tìm mua sách nếu có bán: