Giáo trình Quản lý giáo dục

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Quản lý giáo dục
  • Mã ISBN: 978-604-946-538-3
  • Tác giả: Chủ biên: PGS.TS. Mai Ngọc Anh
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Giáo trình Quản lý giáo dục

Về tác giả: Chủ biên: PGS.TS. Mai Ngọc Anh

Tìm mua sách nếu có bán: