Giáo trình Thực hành Hệ thống thông tin kế toán

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Thực hành Hệ thống thông tin kế toán
  • Mã ISBN: 978-604-922-775-2
  • Tác giả: Bộ môn Hệ thống Thông tin Kế toán – Khoa Kế toán – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
  • Nhà xuất bản: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Định
  • Đối tác liên kết: Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán – Khoa Kế toán – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – (196 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM)
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Kinh tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Giáo trình Thực hành Hệ thống thông tin kế toán

Về tác giả: Bộ môn Hệ thống Thông tin Kế toán – Khoa Kế toán – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Tìm mua sách nếu có bán: