Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh
  • Mã ISBN: 978-604-946-693-9
  • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Nơi in: Xưởng in Trung tâm hỗ trợ đào tạo trường Đại học kinh tế quốc dân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh

Về tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

Tìm mua sách nếu có bán: