Giáo trình tiếng Anh trong kỹ thuật hóa học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình tiếng Anh trong kỹ thuật hóa học
  • Mã ISBN: 978-604-76-1983-2
  • Tác giả: PGS.TS Bùi Thị Lệ Thủy
  • Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Sâm
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Mỏ – Địa chất. Số 16 Phố Viên, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH SX, TM và DV Đức Hải
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Giáo trình tiếng Anh trong kỹ thuật hóa học

Về tác giả: PGS.TS Bùi Thị Lệ Thủy

Tìm mua sách nếu có bán: