Giáo trình Trả công lao động trong doanh nghiệp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Trả công lao động trong doanh nghiệp
  • Mã ISBN: 978-604-55-4691-8
  • Tác giả: TS. Chu Thị Thủy (cb)
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Ngô Thu Linh
  • Đối tác liên kết: Trường ĐH Thương Mại; Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH SXTM Hưng Hà
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Giáo trình Trả công lao động trong doanh nghiệp

Về tác giả: TS. Chu Thị Thủy (cb)

Tìm mua sách nếu có bán: