Giáo trình Truyền động điện trong công nghiệp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Truyền động điện trong công nghiệp
  • Mã ISBN: 978-604-915-827-8
  • Tác giả: ThS. Hoàng Thị Hải Yến, TS. Nguyễn Duy Minh; ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Nhà xuất bản: Đại học Thái Nguyên
  • Biên tập viên: Dương Minh Nhật
  • Đối tác liên kết: TS. Nguyễn Duy Minh (Địa chỉ: trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên)
  • Nơi in: Xưởng in NXB ĐH Thái Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Giáo trình Truyền động điện trong công nghiệp

Về tác giả: ThS. Hoàng Thị Hải Yến, TS. Nguyễn Duy Minh; ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Tìm mua sách nếu có bán: