Giáo trình Truyền thông marketing tích hợp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Truyền thông marketing tích hợp
  • Mã ISBN: 978-604-946-600-7
  • Tác giả: Chủ biên: PGS.TS. Trương Đình Chiến
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Xưởng in Trung tâm DV hỗ trợ đào tạo trường ĐHKTQD
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Giáo trình Truyền thông marketing tích hợp

Về tác giả: Chủ biên: PGS.TS. Trương Đình Chiến

Tìm mua sách nếu có bán: