Giáo trình ứng dụng phép tính vi tích phân hàm một biến

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình ứng dụng phép tính vi tích phân hàm một biến
  • Mã ISBN: 978-604-65-4993-2
  • Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn ( Chủ biên), Nguyễn Thị Trà, Phạm Thị Hương, Trần Thị Thu, Trần Tuấn Vinh, Trần Văn Bằng
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH DVTM và SX Thiên Thành; Số 15 ngõ 43 Tôn Thất Thiệp, Ba Đình, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Kinh doanh TM và SX Thiên Thành
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/06/2020

Thông tin về sách: Giáo trình ứng dụng phép tính vi tích phân hàm một biến

Về tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn ( Chủ biên), Nguyễn Thị Trà, Phạm Thị Hương, Trần Thị Thu, Trần Tuấn Vinh, Trần Văn Bằng

Tìm mua sách nếu có bán: