Gieo hạt

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Gieo hạt
  • Mã ISBN: 978-604-977-911-4
  • Tác giả: Vũ Xuân Hàm
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đỗ Văn Hàn (Đỗ Hàn)
  • Đối tác liên kết: LK với tác giả/Đc: Quận Hai Bà Trưng – tp Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Gieo hạt

Về tác giả: Vũ Xuân Hàm

Tìm mua sách nếu có bán: